جمعه, 28 مرداد,1401 - شنبه, 29 مرداد,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
3,000,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
5,500,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
8,200,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
11,000,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
14,000,000 ریال
یک تخته فولبرد یک تخته فولبرد 1 نفر
4,100,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
7,600,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
11,400,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر
15,200,000 ریال
پنج تخته فولبرد پنج تخته فولبرد 5 نفر
18,600,000 ریال

موقعیت جواهری روی نقشه
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6