ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
421
کلاس پرواز
M

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y